خانه / برگزیده

برگزیده

تلاش و تقدیر

گرچه اخلاص و عشق استاد الهی خراسانی به پیشبرد جریان تحقیق و پژوهش و تولید در علوم و معارف و فرهنگ اسلامی، بر کسی پوشیده نیست، اما متولیان دانش و فرهنگ نیز به فراخور اطلاع و همت خود تلاش داشته اند تا محضر بزرگانی چون ایشان را به فراخور مسئولیت ...

ادامه نوشته »

انتشار جلد اول دایرة المعارف آستان قدس رضوی

در آخرین سال ریاست استاد الهی خراسانی بر بنیاد پژوهشهای اسلامی، جلد اول «دایرة المعارف آستان قدس رضوی» پس از سالها تلاش پی گیر، منتشر شد. دایرة ‏المعارف آستان قدس رضوی با 826 مدخل اصلی و مقاله و صدها مدخل ارجاعی به ترتیب الفبایی سامان یافته، و در دو جلد ...

ادامه نوشته »