خانه / نکات و خاطرات / نکات و خاطرات تاریخی

نکات و خاطرات تاریخی

نام و نسب آقابزرگ تهرانی

چهار نكته درباره نام و نسب شیخ آقابزرگ تهرانی، کتابشناس و رجالی بزرگ معاصر شیعه: یكم: اینكه نام شخصی وی محسن بود و او از خودگاه به این نام و گاه به نام محمدمحسن یاد كرده است. اما وی محمد را جزء نام خود نمی‌دانست و آن را تبّركاً می‌نوشت. ...

ادامه نوشته »